Αρχική σελίδα » Εγκαταστάσεις

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αίθουσες, βιβλιοθήκη, εποπτικό υλικό κ.λπ.).

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από τη Γραμματεία του ΤΜΣ. Είναι όμως δυνατή και η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών για θέματα τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ.

Γραμματεία του Τμήματος: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.