Αρχική σελίδα » Ακαδημαϊκά θέματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα, ανά κατεύθυνση, είναι τα εξής:

1. Κατεύθυνση Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας (με τις ακόλουθες τρεις υποκατευθύνσεις):

i. Μουσική Θεωρία και Ανάλυση

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Θεωρία και συνθετική πρακτική κατά τον 18ο και 19ο αιώνα
 • Μορφές και τεχνικές σύνθεσης στον 20ό αιώνα
 • Ειδικά θέματα μουσικής θεωρίας και ανάλυσης

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Διπλωματική Εργασία

 

 ii. Ιστορία της μουσικής

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Τάσεις και ρεύματα στην μουσική
 • Κριτική έκδοση μουσικών κειμένων
 • Ειδικά θέματα μουσικής ανάλυσης

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Διπλωματική εργασία

 

 iii.  Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής

 

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Ελληνική μουσική προσωπογραφία
 • Κριτική έκδοση ελληνικών μουσικών έργων
 • Ειδικά θέματα μουσικής ανάλυσης

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Διπλωματική εργασία

 

 2. Κατεύθυνση Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας:

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Διπλωματική εργασία

 

3. Κατεύθυνση Μουσικής Τεχνολογίας:

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Διπλωματική εργασία

 

4. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικολογίας:

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Μεθοδολογία της Βυζαντινομουσικολογικής Έρευνας
 • Χειρόγραφα της Ψαλτικής Τέχνης
 • Το λειτουργικό πλαίσιο της ψαλτικής επιτέλεσης

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

 • Διπλωματική Εργασία